Superinfektion

Infektion med resistent bakterie som besætter normalfloraen. Dette kan lade sig gøre, fordi antibiotika har nedbrudt normalfloraen. Disse bakterier inficerer så kroppen og så har man en superinfektion.

En superinfektion ses ved langvarig behandling med bredspektret antibiotika. Her udryddes normalfloraen helt og resistente bakterier opformeres, så man får en infektion med disse. En infektion med clostridium difficile er et eksempel på dette.


Sidst opdateret 19. maj 2023