Prostatakræft

Prostatakræft eller cancer prostata er kræft i prostata. Langt den hyppigste histologiske form er prostataadenokarcinom, som udgår fra prostatas sekretoriske epitel eller udførselsgangene. Tumors vækstmønster graderes histologisk efter Gleason’s system. Den udregnede Gleason’s score er korelleret til prognosen.

Forekomst

  • Prostatakræft er den hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.
  • Der konstateres ca. 4.200 nye tilfælde om året.
  • Årligt dør 1.100 danske mænd af sygdommen. Det er den næstmest dødelige kræftform hos mænd.
  • Forekomsten af prostatacancer stiger stærkt med stigende alder, således at klinisk prostatacancer er sjælden før 50-års alderen.
  • I autopsistudier kan histologisk cancer dog påvises allerede hos mænd i trediverne.
  • I midten af 90’erne steg incidensen kraftigt, hvilket skyldes at PSA indgår i diagnosticeringen af prostatakræft og fører til at flere kræfttifælde diagnosticeres.

Ætiologi

Der er kun begrænset viden om ætiologien til prostatacancer. Noget tyder på det afhænger af exogene faktorer.

Ofte opstår prostatacancer ude i kanten af prostata, hvor prostatahyperplasi typisk opstår mere centralt omkring urethra.

Udvikling

Prostatacancer vokser langsomt sammenlignet med de fleste andre cancerformer. Tumor opstår hyppigst i den posteriore del af prostata, den vokser almindeligvis lokalt og spredes senere til regionale lymfeknuder, og kan endelig give anledning til fjernmetastaser. Lymfogen spredning sker til lymfeknuder i fossa obturatoria og langs iliacakarrene. Risikoen for lymfeknudemetastasering øges dels med stigende tumorvolumen og dels med lav histologisk differentiering.

Fjernmetastaser findes i langt overvejende grad i form af knoglemetastaser , primært lokaliseret i lumbalcolumna, bækken og costae. Bløddelsmetastaser er mindre hyppige, men forekommer oftest i form af lungemetastaser.

Diagnose

De fleste tilfælde af prostatacancer opdages ved PSA måling, ofte ifm. udredning for vandladningssymptomer (LUTS – Lower Urinary Tract Symptoms. PSA er en tumormarkør der står for Prostata Specifikt Antigen. PSA (normalværdi: 0,1-4,0 ng/ml), er organspecifik, men ikke cancerspecifik og der er et vist overlap af PSA-værdier mellem patienter med hhv. lokaliseret prostatacancer og benign prostatahyperplasi.

Ved rektaleksploration findes den maligne prostata ofte hård, men denne undersøgelse har lav specificitet og lav sensitivitet.

Typer

Man kan inddele prostatakræft i tre typer.

Lokaliserede prostatacancer

Den lokaliserede prostatacancer er ofte symptomløs. Når tumor vokser, kan den give anledning til LUTS. Hæmaturi, hæmospermi samt nedsat
ejakulatvolumen kan optræde som debut-symptomer.

Lokalt avancerede prostatacancer

Den lokalt avancerede prostatacancer, som vokser uden for prostatas kapsel kan give anledning til ukarakteristiske smerter. Impotens ses. Ved afklemning af ureteres kan hydronefrose/uræmi være debutsymptom. Regionale lymfeknudemetastaser kan føre til lymfødem af underekstremiteter og genitalia, og kan også give anledning til obstruktion af ureteres.

Metastaserende prostatacancer

Metastaserende prostatacancer medfører hyppigt knoglesmerter, men også anæmi, træthed og vægttab forekommer hos disse patienter. Prostatacancer kan debutere med tværsnitssyndrom.

Behandling

Endokrin behandling ved cancer prostata har til formål at hindre androgen stimulering af tumorcellerne. Dette opnås ved enten

  • Kastration kirurgisk eller medicinsk medførende nedsættelse af plasmatestosteron koncentrationen.
  • Receptorblokade med antiandrogener.

Kirugisk eller medicinsk kastration

Kirurgisk kastration eller medikamentel kastration med GnRH agonister er de hyppigste behandlinger i Danmark. Bilateral orkiektomi ved c. prostata eliminerer 90 % af organismens endogene androgenproduktion og ca. 70 % af patienter med prostatacancer responderer på denne behandling, der ofte medfører hurtig palliation.

GnRH agonister (zoladex) gives som depotinjektioner og giver initial en stigning i testosteronniveauet. Efter ca. 3 uger har en udtrætning af hypofysen fundet sted og testosteron koncentrationen i blod når kastrationsniveauet. For at undgå den initielle høje testosteron koncentration kan man kombinere med antiandrogener.

GnRH behandling er førstevalg ved metastaserende prostata cancer (PC). De fleste patienter opnår umiddelbart respons. Median tid til progression er 18 mdr. median overlevelse 2½ -3 år.

Zoladex skal gives i 3 mdr. før påbegyndelse af strålebehandling.

Receptorblokade

Antiandrogen gives oftest som supplement til GnRH (total antiandrogen blokade) eller som 2 linie behandling. Ved seponering af antiandrogen ses hos nogle patienter et fald i PSA værdier, et såkaldt withdrawalrespons. Patienter med PC som progredierer efter total androgen blokade refraktær PC.

Prognose

Prognosen afhænger af sygdommens udbredelse på diagnosetidspunktet. Samlet set er 5-års overlevelsen 55-60 %

Data

  • Synonymer: Prostatacancer, Cancer Prostata, C. Prostata, C. Prost.

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *