Præmalign forandring

Ved en præmalign eller prækankrøs forandring forstås en patologisk forandring, som hyppigere end normalt væv vil videreudvikles til cancer. Præmaligne tilstande omfatter dysplasi og carcinoma in situ. Det kan opdeles i:

  • Let dysplasi
  • Medium dysplasi
  • Svær dysplasi
  • Carcinoma in situ

Ethvert karcinom forudgås af en præmalign forandring. Således kan præmaligne forandringer videreudvikles til et karcinom. Lette tilfælde af præmaligne forandringer reversible – dette gælder ikke for svære tilfælde.

Præmaligne forandringer kan ses i alle epiteltyper, såvel pladeepitel som cylinderepitel samt urotel, og også i metaplastisk epitel. Forandringerne optræder i de samme lokalisationer, hvor karcinomerne forekommer, og ses således hyppigst i bronkier, mamma, colon og rectum, cervix uteri og urinblæren, men kan også påvises i fx hud, prostata, pancreas, ventrikel og alle andre organer, hvor der udvikles karcinomer. De fleste steder er epite1forandringerne flade og præsenterer sig makroskopisk kun ved svage ændringer i farve og relief i forhold til den normale overflade. I colon og rectum og i urinblæren danner de ofte små eller større, overfladiske tumorer, som i tarmen kaldes adenomer og i blæren papillomer.

Kun et mindretal af præmaligne forandringer videreudvikles til cancer. Risikoen afhænger af flere forhold, herunder lokalisationen. Således bliver fx carcinoma in situ på cervix hyppigere malign end carcinoma in situ i huden.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *