Osteoporose

Osteoporose er en sygdom, hvor knoglemassen er nedsat og den mikroskopiske knoglestruktur er forringet i en sådan grad, at knoglernes brudstyrke er nedsat, og patienten derfor har øget risiko for knoglebrud. Se mere om sygdommen under osteoporose.

Osteoporose defineres som [1]:

En systemisk skeletal sygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og mikroarkitektorielle forandringer medførende øget fragilitet (skørhed) og som følge heraf en øget tendens til frakturer

WHO har også følgende definition på osteoporose inden man får en fraktur [1,2]:

En knogledensitet (BMD) 2,5 SD eller mere under middelværdien for unge raske individer (T-score ≤ – 2,5) i ryg eller hofte

I praksis defineres osteoporose som enten en T-score på under -2,5 på en DEXA scanning eller en lavenergifraktur i hofte eller columna [1].

Referencer

  1. Osteoporose (Dansk Knogleselskab)
  2. Kanis JA, Melton LJ, III, Christiansen C, Johnston CC, Khaltaev N. The diagnosis of osteoporosis. J Bone Miner Res. 1994;9:1137-41

Sidst opdateret 25. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *