Oogenesen

Oogenesen er udvikling af oocyt (æg der kan befrugtes). Det er den kvindelige udgave af gametogenesen (den mandlige hedder spermatogenesen).

Processen starter med en primær stamcelle der går gennem mitose for at to oogonier, der er diploide. Herefter sker der mitose igen, idet der dannes 2 diploide primære oocytter. Disse 2 oocytter går så igennem Meiose I, idet de standser ved den første meiotiske profase. Denne proces sker før fødslen.

Herefter fortsætter oogenesen først i puberteten igen, hvor den første bølge af LH bliver dannet. Dette får Meiose I til at fortsætte under dannelsen af en sekunær oocyt (diploid) og et polar legeme. Denne fortsætter så med Meiose II, men standser ved Metafase II.

Hvis der sker en befrugtning kan udviklingen fortsætte med Meiose II, idet der dannes et haploid modent æg.

oogenesen

Sidst opdateret 30. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *