Nonketotisk hyperosmolær coma

Nonketotisk hyperosmolær coma er en sygdom der giver en svær hyperton dehydrering med meget høje blodglukoseværdier. Der ses ingen acidose. Ses hos ældre og ofte nyopdagede
diabetikere med morbus cordis og hypertension.

Diagnose

Diagnosen stilles ved høj blodglukose, minus acidose, ingen eller let ketonuri, højt S-natrium, høj S-osmolalitet på ofte > 350 mosmol/l.

Beregning af osmolalitet sker ved formlen: 2 x (S-Na) + BG + S-carbamid i mmol/l. Normalområde er omkring 275-295 mmol/l.

Behandling

Behandling sker som ved behandling og kontrol af diabetisk koma følges med følgende undtagelser:

  • Der startes med 1 liter isoton NaCl i.v. men herefter skiftes til hydreringsvæske, hvis osmolaliteten er > 300 mosmol/l. Hydreringsvæske har en osmolalitet på 200 mmol/l og indeholder 100 mmol/l NaCl. Hypotone væsker kan komme på tale ved udtalt refraktær hyperosmolalitet.
  • Ved P-osmolalitet < 300 skiftes igen til isoton NaCl.
  • Forsigtighed med rehydrering hvis patienten har inkompenseret morbus cordis.

Der startes behandling med Heparin s.c. 5000 IE x 2 for at reducere P-triglycerid. Formålet er at forebygge akut pancreatitis.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *