n. oculomotorius

n. oculomotorius er den 3. hjernenerve og er vigtig for øjets bevægelse.

Den innerverer skeletmusklerne m. rectus superior, m. rectus medialis, m. rectus inferior og m. obliquus inferior der alle er muskler der bevæger øjet. Herudover innerverer den også m. levator palpebrae der løfter øjenlåget. Nervecellelegemet hedder Nc. n. oculomotorius.

Den innerverer også de glatte muskler m. ciliaris og m. sphincter pupillae via ganglion ciliare. m. cilliaris styrer akkomodation ved at ændre linsens form. m. sphincter pupillae kontraherer pupillen. Nervecellelegemet hedder Nc. accessorius n. oculomotorius.

Udtræder fra det ventrale aspekt af mesencephalon i fossa interpendiculare. Herefter har den samme forløb som n. trochlearis og n. abducens.

Beskadigelse af nerven giver okulomotorisk oftalmoplegi (lammelse af øjenmuskler), ptose (hængende øjenlåg), mydriesis (pupuldilation) (i modsætning til miosis der er pupilkontraktion), ekstern strabismus (øjnene følger ikke hinanden) og forstyrrelser i akkomodation. Øjet vil have en position lateralt nedad, øjenlåget vil være nede og pupullen være stor. Lysrefleksen er også væk. En beskadigelse af n. oculomotorius kan skyldes multiple sclerosis, øget ICP eller diabetes.

n. oculomotorius er vigtig for akkomodationsrefleksen, dvs. evnen til at stille skarpt på det vi ser. Dette sker ved m. ciliaris og m. sphincter pupillae, som kan henholdsvis ændre kurvaturen af linsen eller øge dybden af fokus i øjet ved at blokere for det lys der sendes ind i cornea i periferien. Retina registrerer lys og sender det via n. opticus til area 19 hvor akkomodation opfattes. Herfra sendes signaler til Nc. Edinger-Westphal og n. oculomotorius.

n. oculomotorius testes sammen med n. trochlearis og n. abducens på følgende måde:

 • Registrer evt. ptose, øjenakser, øjenbevægelser: Hold din finger 50 cm foran pts øjne. Lad ham følge din finger uden at bevæge hovedet (støt hagen). Fingeren flyttes horisontalt og hefter op og ned i yderstillinger (følgebevægelser). Lad pt . flytte øjnene på kommando til begge sider (kommandobevægelser).
 • Er der dobbeltsyn? Er der nystagmus (retningen bestemmes efter den hurtige fase)?

Fibertyper

Motoriske fibre til myotomderiveret muskulatur, generel somatisk efferent. Parasympatiske fibre, generel visceral efferent.

Kerner

De generelle somatiske efferente fibre har trofisk centrum i nc. n. oculomotorius. De generelle viscerale efferente fibre har trofisk centrum i nc. Edinger-Westphali.

 • Nc. Edinger-Westphali ligger medialt i mesencephalons øvre del, anteriort for periaquaductal grå substans (PAG).
 • Nc. n. oculomotorius ligger lige lateralt og anteriort for nc. Edinger-Westphali.

Apparante udspring

Ved overkanten af pons i mesencephalon i fossa interpeduncularis.

Intrakranielle forløb

Den løber først frem til cisterna interpeduncularis.

Duraperforation

Fossa cranii media ud for processus clinoideus posterior.

Ekstrakranielle forløb

Fortsætter frem opadtil i lateralvæggen af sinus cavernus og kommer ind i orbita gennem 8[fissura orbitalis superior. Den deler sig i annulus tendineus com. i sine 2 endegrene, ramus superior og ramus inferior|inferior til øjenmusklerne. Desuden afgiver den via radix oculomotoria de parasympatiske tråde til ganglion ciliare.

Funktion

Ramus superior fører generelle somatiske efferente fibre til

 • m. levator palpebra superior
 • m. rectus superiorRamus inferior fører generelle somatiske efferente fibre til
 • m. rectus medialis
 • m. rectus inferior
 • m. obliquus inferiorRadix oculomotoria fører generelle viscerale tråde via ganglion ciliare og n. ciliar breves til
 • m. ciliaris
 • m. constrictor pupillae

Udfaldssymptomer

 • Øjet vil (ipsilateralt for skaden) stå nedad og lateralt, pga. m. obl.sup. + m. rec.lat.
 • Kraftig ptose ipsilateralt pga. lammet m. levator palpebra superior
 • Mydriasis ipsilateralt pga. manglende parasympaticus til m. constrictor pupillae

Test

Observer øjets stilling. Bed pt. om at kigge ud i yderstillingerne efter et dobbelt H.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *