Mindste middels princip

Et princip inden for tvang. Det fastslås udtrykkeligt i psykiatriloven, at der ikke må bruges tvang, før der er gjort alt for at få patienten til at medvirke frivilligt. En beslutning om at anvende tvang skal stå i rimeligt forhold til det, man forsøger at opnå. Er mindre foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse bruges. Tvang skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, og må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede mål: Det mindste middels princip.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *