Migræne

Anfaldsvis oftest halvsidig hovedpine med kvalme, foto- og fonofobi. Ingen bevidsthedspåvirkning. Det er en benign tilstand med gentagne ensartede
anfald der hyppigst ses hos kvinder.

Behandlingen er smertestillende midler, såsom acetylsalicylsyre, paracetamol eller ibuprofen. Evt. også kvalmestillende medicin.

Migræne forekommer med eller uden aura. Migræne uden aura er 3 x hyppigere end migræne med aura. Migræne forekommer hyppigere hos kvinder med livstidsprævalens 25% end mænd med livstidsprævalens 8%, og der er familiær disposition, især for migræne med aura.

Migræne med aura defineres som et anfald indledt med aurasymptomer udviklet gradvist over >5 min og med en varighed af

Der kan være synsforstyrrelser med fokuseringsbesvær og uskarpt syn ved svære smerter.

Under aurafænomenerne er der regionalt nedsat metabolisme og gennemblødning i hjernen. Smerterne skyldes dilatation af arterierne samtidig med sensibilisering af n. trigeminus og dens centrale projektion. Cortical spreading depression (CSD) er mekanismen bag migræne aura. CSD består i en langsom udbredende depolarisering af neuroner og gliaceller over cortex cerebri, efterfulgt af repolarisering. Fænomenet er ledsaget af voldsomme ionbevægelser og frigørelse af transmittersubstanser, som kan irritere perivaskulære sensoriske nerver, og som via induktion af metalloproteinaser delvist kan åbne blodhjernebarrieren og påvirke nerver og kar i dura mater.

Nitrogenoxid (NO) kan udløse hovedpine. 5-hydroxytryptamin (5-HT), også kaldet serotonin, er forhøjet i plasma under et migræneanfald. Calcitonin-gen-relateret peptid (CGRP), substans P, prostaglandiner og NO synes at arbejde sammen i en kaskade, som fører til perifer og central sensibilisering af smertebanerne.

Diagnostiske kriterier for migræne uden aura

Man skal have hovedpine i anfald der varer 4-72 timer og som opfylder nedenstående symptomer.

Hovedpinekarakteristika – mindst 2 af følgende

 • Unilateral lokalisation
 • Pulserende karakter, moderat til stærk intensitet
 • Moderat til svær forværring ved fysisk aktivitet

Ledsagesymptomer – mindst 1 af følgende

 • Kvalme og/eller opkastning
 • Foto- og fonofobi

Diagnostiske kriterier for migræne med aura

Mindst 2 anfald, der opfylder mindst 3 af følgende 4 karakteristika:

 • Et eller flere reversible aurasymptomer (syns-, tale,-, føle-, eller motoriske symptomer)
 • Mindst et aurasymptom udvikles gradvist >5 minutter, eller 2 eller symptomer optræder i rækkefølge
 • Et aurasymptom varer aldrig >60 minutter. Hvis mere end et aurasymptom forekommer, forsøges varigheden proportionalt
 • Hovedpinen kommer

Aurasymptomer

 • Aurasymptomer udvikles i løbet af 5-10 min og varer 10-60 min
 • Det hyppigste aurasymptom – fortifikationsspektrum der starter som en uklar plet tæt ved fiksationspunktet, pletten bliver stjerneklar, herefter breder den sig halvmåneformet lateralt med en lysende glimtende zig-zagformet rand over ca. 20 min. Fortifikationspektret kan ledsages af skotom (hul i synsfeltet)
 • Hemiforme paræstesier, der typisk starter i en finger, breder sig til hånd, underarm og ansigt samt evt. til underekstremitet over ca. 10-30 min
 • Afasi
 • Hemiparese (hemiplegisk migræne)
 • Hovedpinen starter mod slutningen af aurasymptomer, og er lokaliseret kontralateralt til aurasymptomer
 • Uden ledsagende hovedpine – migræne uden hovedpine. Navnlig hos mænd og ældre

Årsager der kan udløse anfald

 • Alkoholiske drikke, især rødvin
 • Hormonændringer – hos nogle kvinder forværres migræne i forbindelse med menstruation, og hos nogle optræder migræne udelukkende i forbindelse med menstruation. Den meste anerkendte teori går på at et fald i østrogenkoncetrationen og forskydning i balancen mellem østrogen og progestron er den udløsende årsag.
 • Vejrændringer
 • Stærkt sollys
 • Stress
 • Mangel på eller langvarig søvn
 • Fødemidler, sult
 • Rygning
 • Ufysiologisk arbejdsstilling

Beskyttende faktorer

 • Regelmæssig søvn
 • Regelmæssig måltider
 • Regelmæssig motion
 • Indsigt

 


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *