MFR vaccine

MFR-vaccinen kaldes også paraplyvaccinen og beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. MFR-vaccinen blev indført i Danmark i 1987. Ved indførelsen blev MFR-vaccinen tilbudt alle børn og unge født efter 1974, men især i de første år var tilslutningen utilstrækkelig. Senere er der også tilbudt vaccination til uvaccinerede voksne.

MFR-vaccination bør overvejes til uvaccinerede børn > 9 mdr. ved rejse til områder med forekomst af mæslinger ((EPI-NYT 25/06)). Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne født efter 1974, som ikke har haft mæslinger eller fåresyge eller er vaccineret, gives MFR-vaccination. MFR-vaccination er gratis for personer under 18 år. Der er principielt ikke nogen øvre aldersgrænse for at anvende MFR-vaccinen.

MFR-vaccinen er i adskillige undersøgelser blevet konkluderet effektivt og sikker((http://ugeskriftet.dk/nyhed/mfr-vaccine-bevist-sikker-igen))

Mæslinger

Før indførelsen af MFR-vaccination i Danmark medførte mæslinger årligt omkring 25 tilfælde af hjernebetændelse, heraf fik ca. 1/3 varige skader. Der var hvert år enkelte dødsfald, og under epidemier døde 5-7 børn årligt af mæslinger.

Fåresyge

Fåresyge medførte, at der årligt blev indlagt ca. 200 børn med serøs meningitis, og enkelte børn fik høretab efter sygdommen. Hos ca. 1/3 af større drenge eller mænd med fåresyge forekom testikelbetændelse, som i få tilfælde medførte sterilitet.

Røde hunde

Røde hunde i graviditeten blev anslået årligt at være årsag til ca. 20 tilfælde af kongenit rubellasyndrom med alvorlige fosterskader og eventuel
fosterdød til følge. Efter indførelsen af MFR-vaccinationsprogrammet er røde hunde næsten udryddet i Danmark. Der er således kun anmeldt 6 tilfælde hos gravide siden 1996, og siden 1994 er der ikke anmeldt tilfælde af medfødt røde hunde.

Links


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *