Knoglemarven

Alle blodets celler udvikles i knoglemarven – processen kaldes hæmatopoiesen. I fostertilstanden dannes cellerne først i blommesækken, fra 3.-4. måned i leveren og milten, og derefter i knoglemarven. Knoglemarven er opdelt af trabekler, og mellem disse er der netværk af stromaceller. Stromacellerne er beklædt med endotelceller, og i de sinusoide rum er der hæmatopietiske celler i forskellige modningstrin. Når cellerne er modnede vandrer de ud i blodkar og forlader knoglemarven.

Modningen af blodceller

Cellerne modnes i to linier: den myeloide linie (monocytter, granulocytter, mastceller, blodplader og erythrocytter) og den lymfoide linie (B-celler, T-celler, NK-celler og en type af monocytter der senere modnes til dendritceller). Bortset fra T-lymfocytterne sker færdigmodningen i knoglemarven. Monocytterne forlader knoglemarven og bliver senere i vævene modnet til makrofager eller dendritceller. Celler af den lymfoide linie der er bestemt til udvikling til T-lymfocytter forlader knoglemarven som forstadier til T-celler og vandrer til thymus, hvor de færdigmodnes.

Modningen af B-lymfocytterne gennemløber en række stadier, der påvirkes af interaktioner med stroma og af cytokiner, de senere stadier specielt af IL7. Når en celle er komittet til B-linien er den først en pro-B lymfocyt. Herefter foregår udviklingen af B-celle receptoren (BCR). Først rearrangeres gensegmenter så der opbygges en H-kæde, og B-cellen er nu en pre-B lymfocyt. Efter et mellemstadie med udtryk af en surrogat L-kæde sker rearrangeringen af den lette kæde, og den færdige BCR udtrykkes. Herefter undergår den umodne B-celle (som udtrykker µ tung kæde) en negativ selektion, hvor specificitet for og møde med selv-antigen medfører deletion eller anergi. Der er dog på dette trin en mulighed for at forsøge en ny rearrangering af den lette kæde (kaldes receptor editing) med mulighed for at undgå negativ selektion. De stadig umodne B-celler (kaldes B2 B-lymfocytter i modsætning til de tidligere nævnte B1 B-lymfocytter) forlader nu knoglemarven og færdigmodnes i milten: en del fastholdes i milten og ligger i den hvide pulpas randzone som marginalzone B-lymfocytter. Disse B2 B-lymfocytter minder om B1 B-lymfocytter, har receptorer med begrænset diversitet, har overvejende specificitet for komplekse kulhydratstrukturer og udvikler et T-celle uafhængigt respons. De fleste B2 B-lymfocytter færdigmodnes i milten og forlader milten som follikulære B2 B-lymfocytter, der som naive celler recirkulerer mellem blodbanen og perifere lymfoide organer. Disse naive celler udtrykker både IgM og IgD i cellemembranen og kan med T-celle hjælp induceres til klasseskift, affinitetsmodning, dannelse af plasmaceller og dannelse af memoryceller.

Voksne vs. børn

Hos børn er der aktiv bloddannende knoglemarv i hele skelettet, men hos voksne er det kun det centrale skelet som er aktivt blodcelledannende.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *