Kilden

Kilden er et mærkeligt sensorisk fænomen. Det fremkaldes ved stimulering af lavtærskels mekanoreceptorer, men vi ved ikke hvilken undergruppe der er ansvarlig for kilden. Oplevelse af kilden er stærkt kontaktafhængig, idet samme stimulus kan opfattes som kilden i en sammenhæng, men som let berøring i en anden sammenhæng.

Det er umuligt at kilde sig selv, fordi hjernen let skelner mellem sensoriske signaler som frembringes ved egne handlinger og som frembringes af andre. Vores emotionelle tilstand er afgørende for om en stimulus opfattes som kildende eller ikke. Dette minder om at signalerne der sendes fra disse receptorer, fortolkes yderligere før de giver ophav til en subjektiv sanseoplevelse.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *