Kemisk ligevægt

Kemisk ligevægt for en kemisk reaktion vil sige at nettohastigheden er lig med nul, dvs. at hastigheden mod højre er lig med hastigheden mod venstre. Med andre ord er forholdende imellem koncentrationerne af produkterne og koncentrationen af reaktanterne konstante. Dette kaldes også for ligevægtsloven.

Keq = [produkter]/[reaktanter]

For en kemisk reaktion:

aA + bB <-> cC + dD

Vil ligevægtsloven være givet ved produktet af produkternes aktiviteter divideret med reaktanternes aktiviteter.

(a(C)^c * a(D)^d) / (a(A)^a * a(B)^b) = Keq

Aktiviteterne vil (tilnærmelsesvist) være givet ved:

  • For faste stoffer er a = 1
  • For opløste stoffer er a = [X]
  • For gasser er a = p(X)
  • For opløsningsmidler er a = 1

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *