Intrakranielt tryk

Intrakranielt tryk (ICP) er trykket inde i kraniet. Et højt intrakranielt tryk er en alvorlig tilstand og potentielt dødelig.

Hele CNS og cerebrospinalvæsken ligger i en lukket beholder, hvilket betyder at en stigning i intrakranielt tryk fører til stigning i cerebrospinalvæsken. Når dette sker, må trykket af blodforsyningen til hjernen også øges for at kunne forsyne hjernen med ilt. Men hvis det intrakranielle tryk stiger meget, kan dette ikke ske og hjernens blodforsyning bliver derfor begrænset.

Årsager

Et højt intrakranielt tryk kan skyldes:

 • Blødning
 • Tumor (rumopfyldende proces)
 • Meningitis
 • Dissemineret sklerose
 • Sinustrombose
 • Hjerneødem
 • Hydrocephalus

Måling af ICP

ICP kan måles ved placering af trykmålere i ventrikelsystemet, i hjernevævet eller uden på hjernen (subaraknoidalt eller epiduralt) eller ved trykmåling i forbindelse med lumbalpunktur. Sidstnævnte forudsætter fri forbindelse mellem ventrikelsystemet og rygmarvskanalens subaraknoidalrum. Det normale
intrakranielle tryk er under 10 mmHg.

Symptomer

Følgende symptomer kan være tegn på et for højt intrakranielt tryk:

 • Papilødem
 • Hovedpine
 • Opkastning
 • Sløret bevidsthed
 • I udtalte tilfælde bevidstløshed

Er hjernetrykket så højt, at det overstiger blodtrykket, ophører hjernens blodcirkulation, og der indtræder hjernedød.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *