HIV

HIV er en forkortelse for Human Immundefekt Virus, som er den virus der giver ophav til AIDS (Erhvervet ImmunDefekt Syndrom). Det er en alvorlig og dødelig sexuelt overført sygdom.

HIV er en anmeldelsespligtig sygdom til SSI, men er anonymt. Først når der er tale om AIDS er anmeldelsen ikke anonym mere.

HIV
HIV

Forekomst

35 millioner mennesker lever med HIV verden over (2013). 1,5 millioner dør hvert år af sygdommen. Der er en del forskelle i hvilke lande der har HIV.

Forekomst af HIV
Forekomst af HIV

Ætiologi

Der findes to typer, HIV-1 og HIV-2. HIV-1 er den hyppigste og mere end 99 % af de smittede i DK har HIV-1 (når der tales om HIV menes HIV-1). HIV-virusset er et RNA retrovirus, med enzymet revers transkriptase, som medvirker til at det virale RNA kan omdannes til DNA og indkorporeres (viral integrase) i værtscellens DNA. Her vil virusset kunne replicere sig, og det anslåes at der dannes ca. 10 mio nye vira hver dag, som så kan sprede sig (viral protease).

Symptomer

 • Svært influenzalignende billede
 • Ofte exanthem på truncus
 • Ofte after og oral candida
 • Tonsilsvulst og belægninger
 • Generel lymfeknudesvulst
 • Infektioner som det cellulære immunapparat normalt bekæmper
 • Opportunistiske infektioner:
 • Virusinfektioner (herpes, papilloma, VZV, CMV, JCV)
 • Svampe infektioner (candida, cryptococcose, histoplasmosis)
 • Pneumocyster pneumoni
 • Cerebral toxoplasmose
 • Tuberkulose, Mycobacterium avium
 • Cancer former (kaposis, lymfom)
 • Wasting

Smitte

HIV kan smitte gennem blod, sæd, skedesekret og andre vævsvæsker.

HIV smitter typisk ved sexuel ubeskyttet samleje, intravenøst stofmisbrug, blodtransfusion (nosokomielt) eller fra mor til barn ved graviditet eller amning. Risikoen for smitte er angivet i nedenstående tabel.

Risikoen for at blive smittet af en HIV-positiv som er under behandling med medicin er ekstremt lille – faktisk mindre end risikoen for smitte af en person med ukendt HIV-status.

SmittevejRisiko
Blodtransfusion90%
Deler sprøjte ved stofmisbrug0,67%
Modtager ved anal samleje0,50%
Modtager ved vaginal samleje0,10%
Giver ved anal samleje0,065%
Giver ved vaginal samleje0,05%
Modtager ved blowjob0,01%
Giver ved blowjob0,005%

Karakteristika

HIV er en RNA retrovirus ligesom herpes virus. HIV inficerer følgende celler:

 • CD4 positive celler
 • CD4-positive T-lymfocytter
 • Makrofager
 • Antigenpræsenterende celler
 • Dendritiske celler

HIV muterer meget ofte, hvilket gør at patienter ofte bliver resistent overfor behandlingen. Derfor giver man også en cocktail af medicin til behandling.

Mekanisme

Nødvendige coreceptorer for HIV’s indtræden i en celle er CCR5 eller CXCR4.

HIV inficerer både makrofager, dendritiske celler og CD4+ T-celler.

Diagnose

Man diagnosticerer ved at måle HIV antistof, der er positiv 12 uger efter smitte. Den er ofte positiv eller tvivlsomt positiv efter 4 uger.

Testen har en høj sensitivitet (få falsk negative), men dette øger risikoen for at den er falsk positiv. Dem der testes positive i step 1, testes konfirmatorisk med en test der har høj specificitet (få falsk positive).

Behandling

Behandlingen af HIV sker med en cocktail af lægemidler – minumum 3 ad gangen.

Problemet med HIV-behandling er udviklingen af resistens, lægemiddelinteraktion og mange bivirkninger.

Statistik

Behandlingen af HIV er med tiden blevet så effektiv, så det i dag stort set ikke er dødelig. I DK er der 6000 der dagligt lever med HIV, hvoraf 3500 er i behandling og 500 har HIV uden at vide det. 80% af dem er mænd, mens 20% er kvinder.

Video

Links


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *