Henrys lov

Henrys lov siger at opløseligheden af en gas er proportionelt med dens partialtryk i luften over væsken.

CX = s · PX

Hvor:

  • CX er koncentrationen i væsken
  • PX er partialtrykket af stoffet i luften over væsken
  • s er opløseligheden

Loven forudsiger indholdet af gas i væsken for gasser der ikke reagerer med væsken – men det gør CO2 der danner kulsyre med vand.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *