HbA1c

Konvertering mellem DCCT og IFCC
Konvertering mellem DCCT og IFCC

HbA1c er betegnelsen for glykeret hæmoglobin der også kaldes for sladderblodsukker. Værdien måles i en blodprøve og fortæller noget om blodglukosens niveau de sidste 3 måneder.

Det er eennemsnitligt blodsukker (blodglukose) over 90 dage.Måles i %. Idealværdi: 6,1. HbA1c afspejler en patients middelplasmaglukose over en længere periode, da dannelsen af HbA1c er en funktion af koncentrationsniveauet af plasmaglukose.

HbA1c bliver også hyppigt kaldt for sladderblodprøver. Denne fortæller nemlig om man over længere tid går rundt med for højt blodsukker.

Hvis HbA1c i to blodprøver er over 48 mmol/mol (>6,5%) er dette diagnostisk for diabetes.

Man omregner fra DCCT-enhed (%) til IFCC-enhed (mmol/mol) ved følgende formel:

IFCC-HbA1c (mmol/mol) = [DCCT-HbA1c (%) – 2.15] x 10.929

En tommelfingerregel til at omregne HbA1c værdien i % til blodsukker er:

Blodsukker = (HbA1c x 2) – 6

Det vil sige en HbA1c værdi på 6,5% svare til et blodsukker på 7 mmol/L.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *