Gamma motorneuroner

Innervation af skeletmuskel
Innervation af skeletmuskel

En type af NMN som deltager i muskelkontraktion. De står for ca. 30% af musklens motorneuroner. Ligesom Alfa motorneuroner er cellelegemerne placeret i forhornet i medulla spinalis.

I modsætning til alfa motorneuroner, justerer gamma motorneuroner ikke direkte længden af muskler. Men deres rolle er afgørende for at holde muskelspolen stram, hvorved affyringen af alfa motorneuroner fører til muskelkontraktion. Disse neuroner spiller også en rolle i justeringen af følsomheden af muskelspolen.

Øget aktivitet i gamma motorneuronerne fører til øget stræk af de intrafusale fibre. Dette medfører øget aktivitet i Ia fibre og II fibre hvilket medfører øget aktivitet i alfa motorneuronerne og fører dermed til kontraktion.

Mekanisme

Når der finder muskelkontraktion sted, vil det midterste stykke af de intrafusale muskelfibre afslappes/blive slapt, idet de intrafusale fibre er forbundet i enderne til de extrafusale fibre. α-γ-coaktivering, dvs aktivitet i γ-motorneuroner samtidig som der er aktivitet i α-motorneuronerne vil bevirke, at det centrale parti forbliver spændt, idet γ-motorneuronerne påvirker den tværstribede skeletmuskulatur i enderne af de intrafusale fibre i muskelspolen. Derved vil γ-motorneuronerne øge muskelspolens følsomhed ved en forskellige muskellængdeintervaller.

En øget aktivitet i γ-motorneuronerne vil resultere i øget stræk i de intrafusale fibre. Det øgede stræk i de intrafusale fibre vil resultere i, at impulser ledes i Ia- og II-fibre til medulla spinalis, hvor reflekscentrum er lokaliseret. Ia-fibrene og II-fibrene kan betragtes som det afferente led i strækrefleksen, mens de intrafusale fibre må betragtes som receptoren, hvor det adekvate stimulus er stræk. Ia- fibrene og II-fibrene danner synapse med x-motorneuronerne og γ-motorneuronerne i rygmarvens forhorn.

Det efferente led i strækrefleksen er x-motorneuronernes innervation af de extrafusale fibre (effektoren) og effekten er muskelkontraktion.

I normale situationer vil γ-motorneuronet imidlertid øge muskelspolens følsomhed, men ved øget aktivitet i γ-motorneuronerne, vil dette imidlertid kunne føre til kontraktion af musklen, idet den øgede aktivitet aktiverer den netop beskrevne strækreflex.

Dvs. øget aktivitet i γ-efferenterne medfører øget stræk i de intrafusale fibre, hvilket medfører øget aktivitet i Ia- og II-fibrene, hvilket medfører øget aktivitet i α-motorneuronerne og dermed kontraktion.

Opdeling

De intrafusale fibre kan inddeles i 2 typer: nuclear bag og nuclear chain


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *