GABA

GABA er en forkortelse for Gamma-aminobutylsyre og er en neurotransmitter. GABA er den mest udbredte inhibitoriske transmitter og kan påvises næsten overalt i CNS. Den findes mest i interneuronerne (de fleste projektionsneuroner indeholder glutamat).

GABA dannes ud fra glutamat katalyseret af enzymet glutaminsyredekarbosylase, GAD. GABA nedbrydes af GAT (Glutaminsyre transporter) som sidder i boutons.

GABA-receptorer

GABA virker på ionotrope GABAA-receptorer ved at åbne Cl-kanaler i den postsynaptisk membran, som fører til en kortvarig hurtig hyperpolarisering eller kortslutning af eksitatoriske synaptiske påvirkninger, og metabotrope GABAB-receptorer ved indirekte åbning af K-kanaler eller blokering af Ca-kanaler, som fører til langsom hyperpolarisering. GABAB-receptorer er lokaliseret både præ- og postsynaptisk. GABAB-receptorer findes i store dele af CNS, men i mindre antal end GABAA-receptorer.

De fleste steder vil en binding af GABA til GABAA-receptorer fører til åbning af chloridkanaler. Dette fører til en kortvarig hyperpolarisering (hurtig IPSP) eller en kortslutning af eksisterende synaptiske påvirkninger. GABAA receptoren er en del af selve chloridkanalen.

En binding til GABAB-receptorer kan der fremkaldes en langvarig hyperpolarisering. Disse receptorer fører til en inddirekte åbning af Kaliumkanaler eller en blokering af Calciumkanaler, hvilket fører til langsom IPSP. GABAB-receptorer er placeret både præsynaptisk og postsynaptisk. Flere reflekser bl.a. strækkerefleksen og hosterefleksen er vist at kunne hæmmes ved aktivering af GABAB-receptoren. GABAB-receptorer er meget mindre udbredt end GABAA-receptorer. Blokering af GABAB-receptoren fører til adfærdsændringer.

GABA ser ud til at spille en vigtig rolle i CNS udvikling. Den er den første eksitatorisk neurotransmitter i tidlig udvikling af neurale netværk, før glutamat overtager funktion som den eksitatoriske transmitter.

Lægemidler

GABA receptorer er bindingssted for flere lægemidler som benzodiazepiner og barbiturater og alkohol. Binding af disse stoffer modulerer GABA’s neurotransmission, idet de forstærker virkningen af GABA. Benzodiazepiner (f.eks. diazepam og Valium virker ved at øge frekvensen af åbningen af chloridkanaler, mens barbiturater (f.eks. tiopental og Pentothal-Natrium) forlænger åbningstiden. Benzodiazepiner virker bl.a. angstdæmpende og muskelafslappende, mens barbiturater har lignende dæmpende virkninger og blev tidligere meget brugt som sovemiddel.

Baklofen (Lioresal) bruges som lægemiddel mod muskelspændinger efter skader i CNS. Det virker ved at binde selektivt til GABAB-receptorerne og forstærker virkningen af GABA.

Enkelte steroidhormoner som f.eks. progesteron binder sig til GABAA-receptoren og udøver en virkning der minder om barbiturater. På dette grundlag er anæstasi-lægemidlet Alfaksalon udviklet.

Andre lægemidler og alkohol forstærker virkningen af GABA, ved at de påvirker den toniske inhibition af GABA, hvor GABA i ekstracellulærvæsken kan binde sig til ekstrasynaptiske GABAA-receptorer. Den funktionelle betydning af denne toniske inhibition er endnu ikke klarlagt, men anæstasilægemidler, andre lægemidler og alkohol kan altså påvirke denne.


Sidst opdateret 19. maj 2023