Escherichia Coli

Escherichia Coli (E. coli) er 2-5 mcm store gram-negative stave. De er fakultativt anaerobe hvilket betyder de både kan vokse med og uden ilt.

Bakterien er en del af den naturlige tarmflora, fra ileum og resten af tarmene.

E. coli har artsrelateret resistens (genuin resistens) overfor Penicillin G.

Virulensfaktorer

E. coli har følgende virulensfaktorer:

 • Pili der styrker dens adhærence
 • IgA protease der beskytter mod immunforsvaret
 • Kapsel der beskytter mod immunforsvaret
 • Siderophore til jernoptagelse
 • Plasmider der øger antibiotikaresistens
 • Toxiner

Endotoksiner

Endotoksiner frigives fra bakterien til omgivelserne. E. coli har endotoksinet LPS. Dette er en bestanddel i gram-negatives ydre cellemembran. Det består af en ikke-toksisk sukkerdel og en toksisk lipiddel kaldet Lipid A.

LPS optages af LPS-bindende protein og bindes til CD14 på makrofager og neutrofile granulocytter. LPS kan aktivere komplementsystemet, stimulere B-celler, aktivere makrofager, stimulere frigivelsen af cytokiner og meget mere.

LPS kan i sig selv give høj feber (omkring 0,1 mcg) mens større mængder udløser shock.

Feber kommer af aktivering af komplementsystemet hvor TNF-alfa og IL-1 frigives. Hypovolæmisk shock giver en dilation af blodkar.

Sygdomme

E. coli står for ca. 31,2% af alle tilfælde af bakteriæmi. Man ser ofte også urinvejsinfektioner, gastroenteritter, luftvejsinfektioner og meningitis af denne bakterie.

Urinvejsinfektioner

E. coli står for 80% af alle urinvejsinfektioner og det er også den hyppigste manifestation af E. coli infektion. Det er altså den hyppigste årsag til primær ukompliceret cystitis.

Gastroenteritter

Forskellige typer af E. coli kan give anledning til gastroenteritter.

 • Enterotoxigenic E. coli (ETEC har et varmelabilt toksin der ligner cholera toksin og et varmestabilt toksin. Den har lokalisation i tyndtarmen. Den giver anledning til en del rejsediarre og diarre hos børn i u-lande. Der ses ca. 125 tilfælde i DK hvert år.
 • Enteropathogenic E. coli (EPEC) har lokalisation i tyndtarmen og giver anledning til diarre hos nyfødte og udbrud af gastroenterit i børnehaver samt kronisk diarre hos børn. Der ses ca. 130 tilfælde hvert år i DK.
 • Enteroaggregativ E. coli (EAggEC) har et varmestabilt enterotoksin og er relateret til kronisk diarre hos børn i u-lande. Det er uklart hvor stor betydning den har i Danmark. Der ses ca. 650 tilfælde i DK hvert år.
 • Enteroinvasiv E. coli (EIEC) invaderer epithelceller og giver shigellalignende symptomer varierende fra diarre til dysenteri. Lokalisationen er i colon. Der ses ca. 5 tilfælde i DK pr. år.
 • Enterohæmorrhagic E. coli (EHEC) producerer Verotoksin og er ofte relateret til E. coli serotypen O157:H7. Desuden relateret til de to syndromer Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUC) og Hæmorragisk colit. Der er en stor variation i sværhedsgrad og der skal ikke anvendes antibiotika. Reservoiret for denne bakterie er kvæg og man kalder den derfor også for burgerbakterien. Den infektiøse dosis er meget lav. Der ses ca. 90 tilfælde i DK pr. år.

Pneumoni

Pneumoni af E. coli er meget sjældent. Det ses mest hos immunsupprimerede patienter.

Meningitis

Ses mest hos børn under 1 måned gammel.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *