Enzymer

Protein der katalyserer organiske reaktioner. De fungerer ved at sænke aktiveringsenergien og derved forøge reaktionshastigheden. Ofte ved at skabe en optimal koordinationsgeometri. Enzymet bliver ikke selv forbrugt under reaktionen.

Enzymer E fungerer ved at binde et substrat S og skabe et enzymsubstratkompleks ES, der herefter gennemfører reaktionen fra substrat til produkt, hvorefter der sker en dissociation af enzym og produkt P.

Enzymer er relativ selektive, hvilket vil sige at det virker til få substrater. Dette er i modsætning til uorganiske katalysatorer som f.eks. jern der er mere uselektiv.

Det site hvor substratet binder kaldes for et aktivt site, mens hvis der findes et andet site hvor f.eks. en inhibitor kan binde kaldes det for et allosterisk site.

Egenskaber

Afhængighed af temperatur

Enzymers optimale temperatur er ofte omkring 37 grader (kropstemperatur), idet deres aktivitet stiger med temperaturen – men falder brat når de når over 40 grader, da enzymerne her bliver denatureret.

Afhængighed af pH

Aktiviteten af enzymet afhænger også meget af pH. Den optimale pH er forskellig fra enzym til enzym.

Cofaktorer

Enzymer der fungerer alene kaldes simple enzymer. Nogle enzymer fungerer kun samtidig med en cofactor eller coenzym – disse kaldes komplekse enzymer.

Enzymklasser

Enzymer kan inddeles i forskellige enzymklasser alt efter hvilke reaktioner de katalyserer.

Hydrolase

Hydrolaser katalyserer hydrolyser.

Nuklease

Nukleaser katalyserer brydning af phosphodiesterbindinger i nukleinsyrer, som f.eks. DNA.

Protease

Proteaser kaldes også for peptidaser eller proteolytiske enzymer. De nedbryder proteiner ved at spalte peptidbindinger.

Synthase

Synthaser katalyserer en syntese.

Isomerase

Isomeraser katalyserer omdannelse af en isomer til en anden isomer.

Polymerase

Polymeraser katalyserer en polymeringsreaktion.

Kinase

Kinaser katalyserer påsætningen af en phosphatgruppe, f.eks. fra ATP til et andet molekyle.

Phosphotase

Phosphotaser katalyserer fjernelse af en phosphatgruppe.

Oxidoreduktase

Oxidoreduktaser katalyserer overførslen af elektroner i redoxreaktioner.

ATPase

ATPase katalyserer dannelsen eller nedbrydningen af ATP til ADP.

Bindinger

Lock and key modellen er en model der siger at et substrat passer med et enzym som en nøgle i en lås.

Induced fit modellen er en nyere model. Her foreslås det at bindingen mellem enzym og substrat er relativ svag, men når bindingen sker ændrer enzymet konformation så bindingerne bliver stærkere.

Bindinger mellem substrat og enzym vil ofte være intermolekylære bindinger i form af Van der Waals bindinger, Ionbindinger, Hydrogenbindinger, Dipolbindinger eller Hydrofob interaktion.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *