Cost-effectiveness analyse

Ved en cost-effectiveness analyse beregner man cost-effectiveness for forskellige ydelser for at analysere hvad der giver mest nytte i samfundet for pengene. Cost-effectiveness beregnes som omkostningerne for en behandling divideret med forventet øget leveår. Man tilstræber således en så lav cost-effectiveness værdi som muligt.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *