Brodmann area

Brodmann områder i hjernen
Brodmann områder i hjernen

Brodmann og andre inddelte omkring år 1900 hjernebarken i en række områder der kaldes area. Dette blev gjort på baggrund af cellestørrelse, celletæthed og celleform. Senere har det vist sig at disse area faktisk i mange tilfælde svarer til områder der adskiller sig fra omkringliggende områder ang. funktion, forbindelser og opgaver. Brodmann inddelte hjernen i 52 areae og nummeringen kan virke meget ulogisk. De vigtigste områder at kende er:

  • Primær motorisk cortex (Gyrus præcentralis) – Area 4
  • Præmotorisk og supplementær motorisk cortex (Området umiddelbart foran Gyrus præcentralis) – Area 6
  • Primær somatosensorisk cortex (Gyrus postcentralis) – Area 1, 2 og 3
  • Primær synsbark (Omkring Sulcus calcarinus) – Area 17
  • Accessorisk synsbark (Resten af occipitallappen) – Area 18 og 19
  • Auditorisk cortex (Gyri temporales transversi) – Area 41 og Area 42
  • Receptive sprogcenter (Gyrus angularis og Gyrus supramarginalis – Wernickes område) – Area 39 og Area 40
  • Ekspressive sprogcenter (Bagerste del af Gyrus frontalis inferior – Brocas område) – Area 44og Area 45

I tabellen kan også ses en oversigt over de vigtigste områder:

Lobus Brodmann area Lokalisering Navn/funktion
Lobus frontalis Area 4 Gyrus præcentralis Primær motorisk cortex (M1)
Area 6 Gyri frontalis superior et media Præmotorisk cortex (PMA)
Supplementær motorisk area (SMA)
Area 8 Gyri frontalis superior et media Den inferiore del er det frontale øjefelt
Area 44,45 Gyrus frontalis inferior pars opercularis et triangularis Brocas area
Lobus parietalis Area 3, 1, 2
Area 43
Gyrus postcentralis Primær somatosensorisk cortex (S1)
Smagscenteret
Area 5, 7 Lobulus parietalis superior Somatosensorisk associationscortex
Area 39 Lobulus parietalis inferior
Gyrus angularis
Del af Wernickes area
Area 40 Lobulus parietalis inferior
Gyrus supramarginalis
Del af Wernickes area
Lobus occipitalis Area 17 Sulcus calcarinus Primær synscortex (V1)
Area 18, 19 Lobus occipitalis medial del Sekundær synscortex (V2)
Lobus temporalis Area 41 Gyrus temporalis superior Primær hørecortex (A1)
Area 42 Gyrus temporalis superior Sekundær hørecortex (A2)
Area 22 Gyrus temporalis superior Del af Wernickes area

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *