Brocas sprogområde

Ligger i Brodmann area (BA) 44 og 45 i lobus frontalis’ gyrus temporalis inferior.

Broca afasien er den væsentligste ikke-flydende afasi, hvor spontantalen er maksimalt afficeret. Spontantalen er sparsom, anstrengt og hæmmet på grund af artikulationsbesvær og fonologiske parafasier. Sætningerne er korte, domineret af substantiver og præget af syntaktiske vanskeligheder. I svære tilfælde minder sætningsdannelsen om telegramstil.

Gentagelse og benævnelse er almindeligvis præget af fonologiske vanskeligheder i samme grad som spontantalen, medens sprogforståelsen (auditivt og visuelt) er relativt intakt. Yderligere findes skriftsproget læderet – i modsætning til, hvad man ser ved dysartri. Patienten erkender sin sprogforstyrrelse, og han forsøger at korrigere sig selv og findes ofte depressiv og insufficiensfølende. Broca afasi er almindeligvis ledsaget af en højresidig hemiparese, mest udtalt i overekstremitet og ansigt. Ligeledes ledsages denne afasiform som regel af oral apraksi og af ekstremitetsapraksi, også af de venstresidige ikke-paretiske ekstremiteter.

Broca afasi skyldes en læsion i det anteriore sprogområde. Kun omfattende læsioner, der strækker sig ud over det anatomiske Broca område og medinddrager subkortikale strukturer, medfører en varig klassisk Broca afasi. Afgrænsede læsioner sv.t. Broca området medfører efter den akutte fase overvejende talemotoriske forstyrrelser med som regel lette fonologiske vanskeligheder og mere velbevaret syntaks. Læsionens placering inferiort i den præcentrale gyrus forklarer de associerede neurologiske udfald med højresidig armparese, facialisparese og oral apraksi.

Problemer med at navngive ting og ord er IKKE et typisk problem ved en læsion af Broca’s område – men snarere i Wernickes område.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *