Beta-laktam antibiotika

Antibiotika der indeholder en beta-laktam ring. Eksempler er penicillin, cefalosporiner, monobaktamer og karbapenemer.

betalaktaantibiotika

Virkningsmekanisme

Virker ved at modvirke syntese af bakteriers cellevæg. De interfererer med krydsbindingen af peptidglykan. De har en baktericid (bakteriedræbende) virkning.

Farmakokinetik

Absorberes generelt dårligt fra mavetarmkanalen. Dette gælder dog ikke V-penicillin, amoxicillin og pivampicillin. Fordeles i organismens vandfase.

Elimineres udelukkende renalt ved en kombination af glomerulær filtration og aktivt tubulær sekretion (gælder ikke ceftriaxon). Dosis kan afpasses til nyrefunktionen. Halveringstiden er typisk omkring 1-2 timer – for Ceftriaxon er den dog 8 timer.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *