Bagstrengs-lemniscus medialis systemet

En bane i hjernestammen der bringer sensorisk information op til thalamus fra Nc. gracilis og Nc. cuneatus (bagstrengskerner) og herefter videre til gyrus postcentralis. Kaldes også for Reil’s bånd, Reil’s ribben, Bagstrengsbanerne, Bagstrengs-lemniscus medialis eller BLM.

Bagstrengsbanerne fører især fibre der registrerer berøring, tryk, vibration, proprioception og 2-punktsdiskrimination. Fibrene er meget myelinerede.

Krydsning

Fibrene krydser i medulla oblongata i modsætning til det anterolaterale system der krydser på spinalniveau.

Opdeling

Bagstrengsbanerne løber i fasciculus cuneatus og fasciculus gracilis. I fasciculus cuneatus løber banerne fra den øvre del af kroppen, mens der er i fasciculus gracilis løber dem fra den nedre del af kroppen.

Som andre sensoriske systemer består systemet af 3 neuroner i serie.

1. ordens neuron

Receptorerne til 1. ordens neuron er mekanoreceptorer der ligger i dermis tæt på epidermis. Neuronerne er pseudounipolære neuroner hvor axonet deler sig i to og den ene fungerer som modtager af signalet og den anden som afgiver af signalet. Signalet kommer altså ind af den ene forgrening og videre hen til soma der ligger i ganglion spinale. Så fortsætter signalet ud gennem den anden forgrening og ind af dorsalroden til dorsalhornet, De fortsætter op i fasciculus gracilis (nedre del af kroppen) og fasciculus cuneatus (øvre del af kroppen og danner synapse med 2. ordens neuronet i Nc. cuneatus og Nc. gracialis der ligger i den nedre del af medulla oblongata.

2. ordens neuron

Fibrene kaldes nu fibrae arcuatae internae, men krydser nu i medulla oblongata og danner nu lemniscus medialis. Under denne krydsning har fibrene fra henholdsvis den øvre og nedre del af kroppen ændret placering. Før krydsningen lå fibrene fra den øvre del lateralt og den nedre del medialt. Efter krydsningen ligger nu fibrene fra den øvre del dorsalt og den nedre del ventralt.

Fibre fra n. trigeminus der også bringer tilsvarende sensorisk information tilføres også til BLM her, idet de føres sammen med de dorsale fibre.

2. ordens neuronerne fortsætter op til thalamus hvor de danner synapse med 3. ordens neuronerne. Dette sker i Nc. posterolateralis ventralis for de fibre fra kroppen og i Nc. posteromedialis ventralis for fibrene fra ansigtet.

3. ordens neuron

3. ordens neuronerne starter i thalamus og fortsætter op gennem capsula interna. Herefter fortsætter de op til primær somatosensorisk cortex (i gyrus postcentralis), hvor fibrene fra den nedre del af kroppen vil lægge sig mest medialt og fibrene fra den øvre del af kroppen mest lateralt.

Klinik

Man kan teste banen ved Rombergs test.

Læsioner under krydsningen i medulla oblongata vil føre til symptomer på samme side af kroppen, mens læsioner over krydsningen vil føre til symptomer på modsatte side af kroppen.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *