Avastin

Avastin er et cytostatikum der indeholder det aktive stof Bevacizumab. Det er et monoklonalt antistof der binder til en ekstracellulær receptor (bemærk endelsen mab).

Virkningsmekanisme

Rekombinant humaniseret antistof mod vascular endothelial growth factor (VEGF). Stoffet binder til VEGF der stimulerer karnydannelse i tumoren (ved colorectalcancer).

Bivirkninger

Gastrointestinale perforationer, blødninger, arteriel og venøs tromboemboli, sårhelingskomplikationer, perforationer af næseskillevæggen, hypertension, reversibel posterior leukoencephalopatisk syndrom (RPLS), proteinuri, blødning herunder tumorassocieret blødning og slimhindeblødninger, kongestiv hjertesygdom (CHF), nedsat neutrofiltal, nedsat leukocyttal.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *