Apraksi

Apraksi betyder manglende handling – til trods for intakt muskelstyrke, sensibilitet og koordination. Manglende evne til at udføre tidligere velkendte handlinger på trods af normal innervation og motorisk funktion. Ses specielt ved venstresidig læsion.

Apraksi bruges om mangelen på at kunne udføre bestemte, tidligere velkendte, handlinger. Dette kan fx være brugen af redskaber eller tage tøj på. Apraksi skyldes som regel skader i venstre bagre parietalcortex eller præmotoriske områder. Apraksien skyldes ikke paralyser eller manglende sensorisk information, snarere integrationsproblemer.

De pariatele associationsområder, area 5 og 7, modtager og bearbejder information fra auditiv, visuel og somatosensorisk cortex og sender info videre til motoriske områder. Disse områder reagerer på mere kompleks stimulering, og symptomerne ved skade er mere komplekse end hvis fx M1 rammes. En skade medfører at vi stadig modtager sensorisk information og at vi stadig kan udføre bevægelser, men sammenkoblingen mellem de to kan ikke ske. Vi kan derfor ikke reagere motorisk korrekt på sanseinformation. Dette medfører apraksi, men også agnosi som er evnen til at genkende og knytte mening til et givent objekt på trodt af normalt hukommelse og intelligens.

Årsager

  • Skade i Brodmann area 5 og Brodmann area 7

Symptomer

  • Manglende evne til at udføre tidligere kendte handlinger
  • F.eks. er patienten ikke klar over at man skal tage strømper på før sko

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *