Anterolaterale system

baner-medulla-spinalisDet anterolaterale system (ALS) kaldes også for tractus spinothalamicus og er vigtig for registrering af smerte, temperatur og kløe.

Pseudounipolære neuroner leder sensorisk information vedr. smerte og temperatur fra nociceptorer og termoreceptorer i huden til dorsalhornet i medulla spinalis. Her ascenderer de to niveauer via Lissauers tract (zona terminalis) og danner synapse med 2. neuron i enten substantia gelatinosa eller Nc. proprius. Så krydser de i niveau over via commisura alba anterior til den anterolaterale del af medulla spinalis. Herfra ascenderer tractus spinothalamicus op til medulla oblongata.

Videre op igennem hjernestammen går banen om på dorsalsiden og ascenderer videre på til kerner i Nc. ventropostero lateralis i thalamus. I thalamus sker der en filtrering og omkobling af informationen. Herefter går der et 3. neuron fra thalamus gennem capsula interna crus posterior til primær somatosensorisk cortex der ligger i gyrus postcentralis (Area 1, 2 og 3) og sekundær somatosensorisk cortex der ligger i den anterier del af area 40.

Fibre

Man kan inddele ALS i to baner:

  • tractus spinothalamicus anterior der indeholder fibre der bringer information om grov berøring og faste tryk.
  • tractus spinothalamicus lateralis der indeholder fibre der bringer information om smerte og temperatur.

Det er A-delta fibre og C-fibre der løber i ALS.

Organisering

I medulla spinalis har tractus spinothalamicus en somatotopisk organisering, således at de mest kranielle segmenter ligger mest medialt og de mest kaudale segmenter ligger mest lateralt.

Da ALS krydser på spinalniveau, i modsætning til BLM der krydser i hjernestammen, gælder andre forhold når man skal bestemme hvor en læsion sidder udfra symptomer. Unilaterale læsioner vil normalt give kontralaterale symptomer som tab af smerte- og temperatursans. Symptomerne vil sidde ca. 2 segmenter under læsionen og afficere alle kaudale kropsområder.

Funktion

Det anterolaterale system bringer sensorisk information af den type der hedder affektiv sensorisk information. Der er her tale om sensorisk information som bliver fulgt op af en reaktion som modvirker den sensoriske information. Hvis man f.eks. følger smerte laver kroppen en bevægelse der fjerner en fra smerten. Hvis det klør, så klør man sig så man får stillet kløen. Hvis man brænder sig på noget, fjerner man sig fra det. Disse reaktioner er ofte styret af refleksen, som f.eks. tilbagetrækningsrefleksen og kløerefleksen.

Det anterolaterale system bringer altså smerte, temperatur, berøring og kløe med sig.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *