Amyloid Related Imaging Abnormalities (ARIA)

Amyloid Related Imaging Abnormalities (ARIA) er et billeddiagnostisk fund på en MRC af hjernen ifm. behandling med monoklonale antistoffer rettet mod amyloid-beta. Det ses som bivirkning til behandling med disse lægemidler, herunder Aducanumab, men det ses også spontant opstået ved Alzheimers demens pt.

Der skelnes mellem ARIA-E og ARIA-H. ARIA-E er ARIA hvor der ses ødem, mens ARIA-H er ARIA hvor der ses aflejring af hæmosiderin (et jernkompleks). Ved ARIA-H ses der små mikroblødninger i hjernen, som giver små runde læsioner som er hæmosiderin.

Cases

CASE med aria fra en 65-årig mand der blev behandlet med Aducanumab og efterfølgende udviklede ARIA. Han blev i forløbet behandlet med methylprednisolon og langsomt aftog forandringerne.
MRC FLAIR scanning hos 60 årig pt. 48 uger efter opstart i antiamyloid behandling

Symptomer

Hos de fleste er ARIA forbigående og asymptomatisk eller med milde symptomer. Symptomer på ARIA er hovedpine, forvirring, synsforstyrrelser, svimmelhed, kvalme og gangusikkerhed. I svære tilfælde ses også kramper, status epilepticus, encefalopati, stupor og fokale neurologiske udfald [2].

ARIA-H er hyppigere asymptomatisk end ARIA-E [3].

Patofysiologi

Patofysiologien bag ARIA er endnu ikke fuldt forstået, men der er opstået nogle hypoteser [3]. En hypotese går ud på at ARIA er et udtryk for amyloid-beta clearence i hjernen, når monoklonale antistoffer fører til nedbrydningen af disse. Amyloid-beta clearence fører til øget karpermeabilitet, hvilket fører til frigivelse af proteinholdig væske og erythrocytter, som giver anledning til hhv. ARIA-E og ARIA-H. At ARIA er et udtryk for amyloid-beta clearence underbygges også af at det ofte opstår i starten af behandlingen med antiamyloid medicin [3].

Risikofaktorer

Pt. med ApoE er associeret med en højere risiko for at udvikle ARIA [3]. Det er også en af de grupper der er i højere risiko for at udvikle demens.

Udover pt. med APOE ε4 menes også pt. med cerebral amyloid angiopati og under behandling med AK behandling at være i risiko [4].

Referencer

  1. VandeVrede L, Gibbs DM, Koestler M, et al. Symptomatic amyloid-related imaging abnormalities in an APOE ε4/ε4 patient treated with aducanumab Alzheimers Dement (Amst). 2020;12(1):e12101. Published 2020 Oct 9. doi:10.1002/dad2.12101
  2. Cummings, J., Apostolova, L., Rabinovici, G.D. et al. Lecanemab: Appropriate Use Recommendations. J Prev Alzheimers Dis(2023). https://doi.org/10.14283/jpad.2023.30
  3. Roytman M, Mashriqi F, Al-Tawil K, Schulz PE, Zaharchuk G, Benzinger TLS, Franceschi AM. Amyloid-Related Imaging Abnormalities: An Update. AJR Am J Roentgenol. 2023 Apr;220(4):562-574. doi: 10.2214/AJR.22.28461. Epub 2022 Nov 2. PMID: 36321981.
  4. Widera EW, Brangman SA, Chin NA. Ushering in a New Era of Alzheimer Disease Therapy. JAMA. Published online July 17, 2023. doi:10.1001/jama.2023.11701


Sidst opdateret 18. juli 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *