Adjuvans

Med adjuvans opnås hurtigere en beskyttelse mod sygdommen
Med adjuvans opnås hurtigere en beskyttelse mod sygdommen

Adjuvanser er hjælpestoffer i ikke-levende vacciner, som forstærker den immunresponsive effekt. Det er essentielle hjælpestoffer fordi de fleste ikke-levende vacciner er dårlige til induktion af det adaptive immunforsvar, medmindre de bliver kombinerede med adjuvanser.

Virkning

Adjuvanser menes at virke ved at aktivere det innate immunforsvars celler. Man mener, at aluminium især aktiverer antigenpræsenterende og inflammatoriske celler, hvilket fører til aktiveringen af lymfocytter som del en af det adaptive immunforsvar, som igen fører til dannelsen af antistoffer.

Adjuvanser forstærker altså effekten af en parenteral immunisering. Hjælpeeffekten er forskellig for forskellige typer af adjuvantia, men den beror primært på en forøget mulighed for at antigenet kan blive fagocyteret , på en aktivering af komplement og dermed en inflammationsskabende effekt. Man kan udtrykke dette ved at sige at antigenet nu besidder et ”faresignal”, vigtigt for at aktivere den APC. Vigtig er også en fastholden af antigenet, så det kan optages af antigen-præsenterende celler og transporteres til det regionale lymfatiske organ, hvor antigenet kan ”fange” de antigen-specifikke lymfocytter.

Aluminiumhydroxyd eller aluminiumfosfat anvendes ofte som adjuvans i humane vacciner. Freunds komplette adjuvans er en vand-i-olie emulsion med dræbte mykobakterier i oliefasen. Antigenet er opløst i vandfasen og får ved denne immuniseringsmåde en stærkt øget immunogenisitet, som ofte udnyttes ved fremstilling af antistoffer i dyr, for eksempel i kaniner.

Referencer

  1. Researchgate
  2. Medicaljournals.se
  3. Peng He, Yening Zou, and Zhongyu Hu. Advances in aluminum hydroxide-based adjuvant research and its mechanism. Hum Vaccin Immunother. 2015 Feb; 11(2): 477–488.
  4. Li X, Aldayel AM, Cui Z. Aluminum hydroxide nanoparticles show a stronger vaccine adjuvant activity than traditional aluminum hydroxide microparticles. Hum Vaccin Immunother. 2015;11(2):477-88. doi: 10.1080/21645515.2014.1004026.
  5. Thakkar SG, Cui Z. Methods to Prepare Aluminum Salt-Adjuvanted Vaccines. Methods Mol Biol. 2017;1494:181-199.

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *