Urticaria

Urticaria eller nældefeber er en hudsygdom der er kendetegnet ved kvadler eller angioødem.

Ætiologi

  • Akut urticaria har en livstidsprævalens på 15-20%, mens den for kronisk urticaria er ½-1%.
  • Der skelnes mellem Symptomatisk dermografisme, Kulde urticaria, Forsinket tryk urticaria, Solar urticaria, Varme urticaria, Vibrations angioødem, Kolinerg urticaria, Kontakt urticaria og Aquagen urticaria.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Klinisk udfra udseende af udslæt.
  • Der skelnes mellem akut og kronisk urticaria, afhængig af om det har varet under eller over 6 uger.

Behandling

  • Behandles med H1 antihistamin, fx. desloratadin, fexofenadin, levocetirizin, loratadin og bilastin. Ved manglende effekt kan man prøve et andet antihistamin.
  • Ved manglende effekt af standarddosis i 1-2 uger skiftes til højdosis tabletbehandling. Som udgangspunkt kan alle antihistaminer gives 4x standard dosis (off label behandling).
  • Ved svære symptomer eller forværring kan suppleres med Prednisolon 25-50 mg x 1 dgl. i 3 dage.
  • Ved manglende effekt kan henvises til specialafdeling, der kan behandle med Omalizumab.
  • Ved angioødem skal man overveje muligheden for AZE-hæmmer medieret angioødem.

Referencer


Sidst opdateret 26. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *