Tumorlysesyndrom

Tumorlysesyndrom er en akut tilstand der opstår ofte som følge af kemoterapi.

Ætiologi

 • Tumorlysesyndrom ses ofte ifm. iværksættelse af kemoterapi mod cancer, specielt akutte leukæmier med højt celletal i blodet eller aggressive lymfomer med stor tumorbyrde. Kan dog ses ved alle maligne sygdomme med stor tumorbyrde.
 • Kemoterapi fører til stort henfald af tumorceller, som frigiver intracellulære komponenter, herunder urat, fosfat og kalium. Dette giver hyperurikæmi, hyperfosfatæmi og hyperkaliæmi. Hyperurikæmi giver akut nyreinsufficiens.
 • Opstår hyppigst 1-5 dage efter endt kemoterapi eller stråleterapi, men kan også opstå ved hurtig udvikling af cancer.

Diagnose & behandling

 • Diagnose: Stilles ofte på baggrund af akut nyreinsufficiens, hyperkaliæmi, hyperfosfatæmi og hyperurikæmi.
 • Opstår typisk 1-5 dage efter endt kemoterapi eller stråleterapi.
 • Symptomer: Sløvhed, kvalme, opkast og tiltagende ødemer. Sparsom diurese eller anuri.
 • Paraklinisk: Forhøjet kreatinin, hyperkaliæmi, hypocalcæmi, hyperfosfatæmi og forhøjet urat i blodet. Stigende kreatinin/karbamid.
 • Kontroller Na, K, kreatinin, karbamid, urat, calcium-ion, fosfat, glukose.
 • Overvej a-gas, der typisk vil vise metabolisk acidose.
 • Før væskeskema, anlæg KAD og mål timediurese.
 • Værdier vil typisk vise hypertension.
 • Overvej at konferere med onkologisk afdeling eller nefrologisk afdeling.

Behandling

 • Pause eller seponer kemoterapi.
 • Ved højrisikopatienter giver man ofte Fasturtec i.v. 0,20 mg/kg/dag som engangsordination over 30 minutter, evt. op til 7 dage én gange daglig. Efterfølgende Allopurinol tabl. 300 mg dgl. Ved lavrisikopatienter behandles udelukkende med Allopurinol ifm. kemoterapi.
 • Behandles med væsketerapi og evt. korrektion af elektrolytter.
 • I sjældne tilfælde dialyse.

Referencer

 1. Tumorlysesyndrom (Region Nord)
 2. Onkologiske akutsituationer (Lægehåndbogen)

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *