Thyreotoksisk krise

Thyreotoksisk krise er en livstruende tilstand der skyldes svær hypertyreose.

Ætiologi

 • Skyldes svær hypertyreose. Der er en udløsende faktor såsom Infektioner, Kirurgiske indgreb, Traumer, Undersøgelse med jodholdige røntgenkontrastmidler, Hypoglykæmi, Diabetisk ketoacidose, Radiojodbehandling eller Forskellige former for stress.

Diagnose & udrddning

 • Diagnose: klinisk
 • Vurder om feber hos en ubehandlet thyreotoksikose er thyreotoksisk krise.
 • Symptomer: Uro, irritabilitet, psykisk forvirring, bevidsthedstab, feber, træthed, svedtendens, kvalme, opkast og diarre.
 • Værdier: Takykardi, let feber (omkring 38,5 grader).
 • Paraklinisk: Vil vise lav TSH og høj T3 eller T4.

Behandling

 • Behandling foregår på intensiv afdeling.
 • Behandling med thyreostatika, fx. Propylthiouracil (PTU). Man giver bolus på 400 mg PTU og efterfølgende 200 mg hver 4. timer. Knuste tabletter gives peroralt eller i ventrikelsonde.
 • Der gives også kaliumiodopløsning eller natriumiodopløsning.
 • Rehydrering med isoton NaCl eller glukose.
 • Overvej højdosis glukokortikoider, såsom hydrocortison 100 mg x 3-4 dgl. i 2-3 døgn.
 • Behandling med betablokker, fx. Propranolol 120-240 mg fordelt på 4-6 doser.
 • Vigtigt at behandle den udløsende årsag.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *