Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk, recidiverende, potentielt fatal inflammatorisk bindevævssygdom med symptomer fra mange organsystemer som hud, bevægeapparat, blodårer, nyrer og centralnervesystemet.

Ætiologi

 • Ukendt, men SLE er en sygdom, hvor væv og celler skades af autoantistoffer og immunkomplekser samt andre komponenter i immunsystemet

Diagnose & udredning

 • For at have SLE skal pt. have mindst 4 ud af nedenstående 11 ACR-klassifikationskriterier opfyldt:
  • Sommerfugleeksantem
  • Diskoid Lupus erythematosus (LE)
  • Lysoverfølsomhed
  • Slimhindeulcerationer
  • Non-erosiv polyartrit
  • Serositis
  • Nefropati
  • CNS involvering (epilepsi/psykose)
  • Påvirkning af perifært blod (hæmolyse/trombocytopeni/lymfopeni/leukopeni)
  • Serologi (Anti-dsDNA/apL/anti-Sm)
  • Antinukleære antistoffer (ANA)
 • Paraklinisk: Typisk positiv Anti-dsDNA. 98% pt. har positiv ANA.

Behandling

 • Der findes ingen kurativ behandling, så behandling er symptomatisk samt forebyggende ift. sygdomsaktivitet.

Komplikationer

 • En accelereret aterosclerose er en væsentlig årsag til tidlig død i form af hjerteinfarkt og cerebrovaskulær sygdom. Der er også en infektionstilbøjelighed hos pt. med SLE.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *