Synkope

Synkope, lipotymi eller besvimmelser er kortvarige bevidsthedstab.

Ætiologi

 • Kan skyldes mange ting, herunder kardiologisk synkope, neurologisk årsag, ortostatisk eller vasovagalt synkope.
 • Miktionssynkope er synkope efter vandladning.
 • Synkope kan inddeles i klassisk synkope, epilepsi, psykogen og andre sjældne årsager.
 • 90% har myoklonier (kramper) ifm. vasovagale synkoper.

Diagnose & udredning

 • Definition: Synkope er et kortvarigt bevidsthedstab (TLOC) der skyldes cerebral hypoperfusion, der er karakteriseret ved hurtig debut, kort varighed og fuldstændig restitution indenfor kort tid. TLOC er karakteriseret ved fjernhed, amnesi for perioden, abnorm motorkontrol, manglende reaktionsevne og kort varighed [6].
 • Synkope inddeles ofte i refleksmedieret, ortostatisk eller kardiologisk synkope. Refleksmedieret synkope kan være vasovagalt, en situationsbestemt synkope eller sinus caroticus synkope. Ortostatisk synkope kan være medicininduceret, pga. dehydreribng eller betinget af autoimmun neuropati. Kardiel synkope kan være bradykardiudløst, takykardiudløst eller en synkope betinget af strukturel hjertesygdom, såsom aortastenose.
 • Der kan forsøges carotismassage med samtidig rytmeovervågning. Ved positiv carotis ses ophold i hjerterytmen. Ved lang ophold kan patienten tilbydes en pacemaker.
 • Vasovagal synkope er en refleksmedieret synkope, hvor der ses synkope pga. kortvarig hypotension eller bradykardi, der giver mindre perfusion til hjernen kortvarigt. Det ses hyppigt ifm. stærke emotionelle stimulus (få taget en blodprøve), stillingsafhængig eller situationsafhængig (ifm. vandladning eller defækation). Ofte vil EKG og telemetri være normal ved vasovagal synkope.
 • Ved mistanke til kardiel synkope kan man henvise til Holter monitorering eller Loop recorder.

Behandling

 • Behandling afhænger af årsag, men ved arytmi kan der overvejes en pacemaker.
 • Ved vasovagal synkope gives der som udgangspunkt ingen behandling. Det er en benign synkope, der ikke øger mortalitet.

Referencer

 1. Lægehåndbogen
 2. Vasovagal synkope
 3. Cardio.dk
 4. Udredning af patienter med synkope (Tidskriftet)
 5. Prævalens af lungeemboli hos synkoperede patienter (Dansk Tidsskrift for Akutmedicin 1/2018)
 6. 2018 Guidelines for Diagnosis/Management of Syncope
 7. Syncope video, what happens when you faint, including seizure-like activity (Youtube)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *