Subarachnoidalblødning (SAH)

Subarachnoidalblødning eller SAH er en blødning i Subarachnoidalrummet. Kaldes også for Tordenskraldshovedpine.

Se også Apopleksi.

Ætiologi

  • Forekomst: Der ses 500 tilfælde årligt.
  • Skyldes ofte ruptur af arteriovenøse malformationer eller aneurisme.

Diagnose & udredning

  • Symptomer er en akut indsættende hovedpine af en styrke, som aldrig oplevet før. Ofte ledsaget af fotofobi, kvalme, opkast, svimmelhed, krampeanfald og bevidsthedstab. Ofte ses stigende blodtryk.
  • Ved mistanke skal der tages en CTC til udelukkelse af blødning. Herefter skal der tages en lumbalpunktur ca. 12 timer efter, hvor der kan påvises Xanthochromi (Hb nedbrydningsprodukter) i spinalvæsken. CTC kan afdække de største blødninger – lumbalpunktur også de mindste blødninger. Hvis der er taget en CTC inden for 6 timer efter symptomdebut, kan man i princippet undgå en lumbalpunktur, idet CTC så er tilstrækkelig til at afgøre om der er SAH eller ej.
  • Vær obs på at pausere AK-behandling ved planlagt lumbalpunktur.
CTC med subarachnoidalblødning og såkaldt star sign (Kilde)

Behandling

  • Tidlig diagnosticering kan give mulighed for at sikre aneurismet. Derfor overføres pt. til neurokirurgisk afdeling efter diagnosen er sikret.
  • For at forebygge reblødning gives Tranexamsyre. Desuden behandles med paracetamol og morfin for at undgå stressreaktion.
  • Evt. kvalmestillende.

Referencer


Sidst opdateret 23. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *