Spontan bakteriel peritonitis (SBP)

Spontan bakteriel peritonitis (SBP) er en infektion i bughinden med bakterier.

Ætiologi

 • Forekomst: Spontan bakteriel peritonitis er den hyppigste infektion hos patienter med cirrose og ascites. Af patienter, der indlægges med ascites, har 25 % SBP-infektion. 
 • Skyldes oftest translokation af bakterier fra mave-tarm-kanalen.
 • Positive dyrkningssvar ses kun hos 50 % og i så tilfælde hyppigst gramnegative bakterier, oftest E. coli.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Tegn til infektion og ascites med over 250 neutrofilocytter / µl i ascitesvæsken.
 • Symptomer: Peritonal reaktion er sjælden, feber usædvanlig, og symptomerne varierer fra den næsten upåvirkede patient til uforklaret sløvhed, sepsis, encefalopati eller pludseligt tiltagende ascites.
 • Diagnostisk ascitespunktur udføres hos alle, der indlægges med ascites, samt ved enhver forværring af tilstanden under indlæggelse.

Behandling

 • Ved > 250 neutrofilocytter / µl i ascitesvæsken startes behandling umiddelbart, og før dyrkningssvar foreligger, fx cefotaxim 2 g × 2 dagligt i.v. i 5-7 døgn eller piperacillin/tazobactam.
 • Hos patienter med nyrepåvirkning eller bilirubin > 68 μM/l gives i.v albumin 1,5 g/kg på behandlingens første dag efterfulgt af 1 g/kg på tredjedagen, hvilket reducerer udviklingen af hepatorenalt syndrom og øger overlevelsen.
 • Efter endt behandling gives profylaktisk antibiotika med fx ciprofloxacin 500 mg én gang dagligt, indtil asciten er under kontrol.

Prognose

 • Rettidig antibiotikabehandling reducerer dødeligheden fra 70 % til 20-30 %.

Referencer

 • Spontan bakteriel peritonitis (Medicinsk kompendium)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *