Respiratorisk distress syndrom (RDS) 

Respiratorisk distress syndrom (RDS) er en tilstand hvor det nyfødte barn har svært ved at trække vejret pga. mangel på surfaktant.

Ætiologi

  • Skyldes mangel på surfaktant, hvilket ses ved præmature børn fordi surfaktantproduktionen ikke er gået igang endnu.
  • Hypotermi hos det præmature barn kan forstærke risikoen for RDS, fordi hypotermi hæmmer produktionen af surfaktant.
  • Hvis barnet sluger grønt fostervand, kan det øge risikoen for RDS fordi mekonium inaktiverer surfaktant.

Diagnose

  • Respirationsbesvær hos nyfødte viser sig ved respiratorisk distress, der svarer til dyspnø hos voksne. Symptomer er takypnø, knirken, indtrækninger, spil af alae nasi og cyanose.

Behandling

  • Behandles med CPAP der giver et konstant modtryk, som forbedrer ventilationen og modvirker kollaps af alveoler under ekspirationen.
  • Obs. iltbehandling af præmature børn øger risiko for ROP.

Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *