PD-kateter peritonitis

PD-kateter peritonitis er peritonitis der opstår ved pt. der har peritonit dialyse kateter / posedialyse kateter.

Ætiologi

  • Opstår grundet en adgangsvej til peritoneum via PD-kateter.

Diagnose & udredning

  • Peritonitis hos pt. med PD-kateter skal mistænkes ved feber indtil det modsatte er bevist.
  • Der tages prøve fra PD-kateteret, hvor det ses om denne er sløret eller klar. Sløret prøve peger på infektion, klar peger ikke på infektion. Desuden måles leukocytter af væsken og der sendes til D+R.

Behandling

  • Efter dyrkning er taget fra startes op i antibiotika med det samme.
  • Der gives Vancomycin 1,5-2 g. i.p (intraperitonealt) afhængig af om pt. vejer under eller over 65 kg.
  • Desuden gives Gentamycin 80-120 mg i.p. afhængig af vægt.
  • Der gives også heparin og lidokain.

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *