Palatal tremor (PT)

Palatal tremor (PT) eller palatal myoklonus er en form for tremor ved den bløde gane.

Ætiologi

  • Palatal tremor er en sjælden hyperkinetisk bevægeforstyrrelse karakteriseret ved korte, ufrivillige, rytmiske sammentrækninger af den bløde gane.
  • Der skelnes mellem en essentiel og symptomatisk udgave af PT.
  • Symptomatisk PT forekommer sekundært til læsioner i Guillain-Mollaret-trekanten med kompensatorisk hypertrofi af nucleus olivarius inferior.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Er specialistopgave og stilles i neurologisk regi.
  • Bør udredes både i ØNH og neurologisk regi.
  • Der bør foretages en MRC.

Behandling

  • Ingen definitiv behandling, men clonazepam, valproat eller sumatriptan kan have effekt hos nogle. Behandles i neurologisk regi.
  • BoNT-injektioner i den bløde gane kan give en lindrende effekt i ca. 6 måneder.

Referencer

  1. Tinnitus forårsaget af essentiel palatal tremor – kasuistik (Ugeskrift for læger 2023)

Sidst opdateret 6. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *