Neutropeni

Neutropeni er betegnelsen for mangel af neutrofile granulocytter i blodet.

Ætiologi

 • Kan være primært (skyldes sygdom) eller sekundær (fx. efter behandling med cytostatika).
 • Akutte årsager kan være medicin herunder cytostatika, stråleterapi, infektiøs.
 • Kroniske årsager kan være immunologiske (fx. SLE), splenomegali, kronisk idiopatisk neutropeni, autoimmun neutropeni.
 • Neutopeni kan også ses ved MDS.
 • B12 vitamin eller folatmangel kan give neutropeni.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Udfra blodprøve.
 • Definition: Neutrofile granulocytter < 1,5 i en difftælling [1].
 • Kan karakteriseres yderligere i mild neutropeni (1,0-1,5), moderat neutropeni (0,5-1,0) og svær neutropeni (<0,5).
 • Hvis samtidig feber er der tale om neutropen feber.
 • Overvej at bestille leukocytter og neutrofilocytter i stedet for leukocytter og difftælling, da man ofte får hurtigere svar på neutrofilocytter.

Behandling

 • Ved neutropen feber overvej antibiotika og G-CSF. Se under neutropen feber.
 • Ved afebril svær neutropeni anvendes som udgangspunkt ikke G-CSF. Ifølge UpToDate [4] anbefales ikke at anvende G-CSF til disse patienter. Til disse patienter forkorter G-CSF kun varigheden af svær neutropeni med 2 dage (2 dage i stedet for 4 dage), men ingen effekt på indlæggelseshyppighed eller antal positive dyrkningssvar.

Komplikationer

 • Risikoen for infektion stiger ved moderat-svær neutropeni. Det afhænger dog også af knoglemarvens reserver, da kun 3% cirkulerer frit i blodet. Man kan kun finde størrelsen af reserven i knoglemarven udfra en knoglemarvsbiopsi. Ved normale reserver i koglemarven, men neutropeni i blodet, er der ikke øget risiko for infektion.
 • Kemoterapiinduceret svær neutropeni eller svær neutropeni med knoglemarvssvigt er i svær risiko for at få bakteriel infektion.

Referencer

 1. Baggrundsnotat for terapiområdet for G-CSF (2014 RADS)
 2. Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkolonistimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved primær og sekundær neutropeni (ikke kemoterapi-induceret) (Medicinrådet)
 3. Overview of neutropenia in children and adolescents (UpToDate)
 4. Use of granulocyte colony stimulating factors in adult patients with chemotherapy-induced neutropenia and conditions other than acute leukemia, myelodysplastic syndrome, and hematopoietic cell transplantation (UpToDate)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *