Nefrotisk syndrom

Nefrotisk syndrom er en tilstand med proteinuri, hypoalbuminæmi og perifære ødemer.

Se også:

Ætiologi

 • Incidensen er 3/100.000 pr. år.
 • Skyldes glomerulær permeabilitet overfor proteiner, hvilket fører til proteinuri og hypoalbuminæmi. Det manglende protein i blodet fører til ødemer.
 • Kan skyldes primær nyresygdom, som minimal change syndrom, kongenit nefrotisk syndrom, membranøs glomerulopati og fokal segmental glomerulosklerose.
 • Kan også skyldes systemsygdomme (>30% af voksne med nefrotisk syndrom) såsom diabetisk nefropati, Schönlein-Henochs syndrom, glomerulonefrit ved systemisk lupus erythematosus (lupusnefritis), amyloidose.
 • NSAID kan også give nefrotisk syndrom.
 • Paraneoplastiske glomerolopatier kan give nefrotisk syndrom.

Diagnose & udredning

 • Diagnosen stilles ved proteinuri (>3,5 g/døgn), hypoalbuminæmi (<30 g/l) og perifære ødemer.
 • Den endelige diagnose stilles ved en nyrebiopsi.

Behandling

 • Den primære behandling er Furix, reduceret saltindtag og væskerestriktion.
 • ACE-hæmmer eller angiontensin II blokkere kan sænke proteinuri.
 • Prednisolon anvendes som immunosuppressiv behandling.

Referencer


Sidst opdateret 27. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *