Monogenetisk diabetes

Monogenetisk diabetes eller maturity onset diabetes of the young (mody) er en form for diabetes, der ligner type 2 diabetes og opstår hos flere unge i familien.

Ætiologi

  • Forekomst: Sjældent, ses kun i 1-2% tilfælde af diabetes. Ca. 90% fejldiagnosticeres som type 2 diabetes.
  • Monogenetisk diabetes skyldes en mutation i et gen, der nedarves autosomalt dominant. Dvs. hvis en forælder har genet, er der 50% chance for at viderebringe det til børnene.
  • De genetiske mutationer kan ses i HNF1-alpha, HNF4-alpha, HNF1-beta og glukokinase.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Mistænkes ved diabetes hos person < 25 år, type 2 diabetes i mindst 2 generationer bagud og ikke nødvendigvis behov for insulin. Diagnosticeres udfra HbA1c, C-peptid, GAD-antistoffer og genetisk test.

Behandling

  • Som for almindelig diabetes.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *