Malign neuroleptika syndrom

Malign neuroleptika syndrom er en komplikation til behandling med antipsykotisk medicin eller seponering af antipsykotisk medicin, hvor pt. bliver ukontaktbar og stiv i hele kroppen.

Ætiologi

  • Patofysiologi: Opstår ved behandling med eller seponering af D2 antagonister. Patologisk menes tilstanden at være en glidende overgang mod malign hypertension og serotonerg syndrom.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Stilles klinisk sammenholdt med nylig forbrug eller seponering af antipsykotika.
  • Symptomer: Hypertermi, rigiditet, ændringer i bevidsthedsniveau, labilt sympatisk nervesystem, takykardi og takypnø.
  • Paraklinisk: Forøget kreatininkinase. A-gas viser typisk metabolisk acidose.

Behandling

  • Behandling er at seponere antipsykotisk medicin. Herudover observation og symptomatisk behandling. Der kan gives væsketerapi.
  • Man kan vælge at behandle medicinsk med fx. Akineton 2,5 mg i.v., der potentielt kan afhjælpe de parkinsonistiske symptomer.

Komplikationer

  • Rhabdomyolyse, Pneumoni, Nyresvigt, Epileptiske anfald, arytmier, respirationssvigt, kardiovaskulær kollaps, DIC og død.

Prognose

  • Mortaliteten er 20-30% uden behandling.
  • Ved fravær af alvorlige komplikationer er prognosen god.

Differentialdiagnoser

  • Serotonergt syndrom, Katatoni.

Referencer


Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *