Lungekræft

Lungekræft eller lungecancer er kræft i lungen og den mest dødelige kræftform i Danmark. Den hyppigste årsag til lungekræft er rygning.

Ætiologi

  • Den hyppigste årsag til lungekræft er rygning.
  • En anden årsag er Radon, der er en radioaktiv luftart. Grænseværdien er sat til Bq/m³ og den typiske værdi for et enfamiliehus er 77. For flerfamiliehuse er værdien 18, for jordluften under boligen 50000 og udendørs er den 5. Ved indånding sker en bestråling af luftvejsepitelet med både alfa- og gammastråling med kræftudvikling til følge. Det skønnes at Radon årligt er skyld i 300 tilfælde af lungekræft.
  • Inddeles groft sagt i småcellet lungekræft (SCLC) og non-småcellet lungekræft (NSCLC). Småcellet lungecancer udgør 15% og non-småcellet lungecancer udgør 85%. NSCLC kan yderligere inddeles i planocellulære carcinomer, adenokarcinomer og andre typer. SCLC er den mest aggresive form for lungecancer, men er mere modtagelig overfor kemoterapi.

Diagnose

  • Vedvarende hoste med ekspektorat, hæmoptyse, dyspnø og stikkende brystsmerter – især for personer over 40 år – er vigtige symptomer ift. lungecancer. Mistanken undersøges ved billeddiagnostik, såsom rtg. thorax og CT thorax. Der tages en biopsi for at bekræfte fundet, og hvis malign fund undersøges for forskellige markører.
  • Markører anvendes især til at undersøge om der er tale om en primær tumor eller metastase. Her anvendes især TTF1 markøreren. Hvis den er positiv er der tale om en primær tumor, ellers er der sandsynligvis tale om en metastase. Der kan være tale om metastaser fra mange steder i kroppen, herunder mamma cancer, kolorektal cancer, nyrecancer, hovedhalskræft, testiscancer, knoglekræft, thyroideacancer og melanomer.
  • Stadieinddeles med TNM.

Behandling

  • Hvorvidt en lungecancer er operabel afhænger af FEV1 og diffusionskapacitet. Hvis FEV1 >2I eller 60% tåles pneumoektomi. Her vil den postoperative FEV1 være 40%. Man skal mindst have en beregnet postoperativ FEV1 på 30% for at kunne tåle operation. Præoperativt diffusionskapacitet skal mindst være 40%.
  • Der undersøges en række mutationer, såsom EGFR og ALK mutationen, som er vigtige fordi der så kan anvendes målrettede behandlinger fremfor traditionel kemoterapi. PD-L1 er en immuninhibitorisk receptor der hvis udtrykt kan anvendes til immunterapi.
  • Hvis der ikke kan tilbydes operation, kan der som regel tilbydes stråleterapi (lav stråledosis over lang tid) eller stereotaktisk strålebehandling (høj stråledosis på kort tid). Stereotaktisk strålebehandling kan som regel kun ske, hvis der ikke er sket spredning til lymfeknuder. Bivirkninger ved strålebehandling kan være hudforandringer og gener fra spiserøret. I meget sjældne tilfælde kan der opstå strålepneumonitis, der forsvinder spontant over nogle måneder.
  • Det er vigtig for behandlingen om der er tale om en primær cancer eller en metastase. Hvis der er tale om en metastase, består cellerne nemlig af samme type kræftceller som primær tumor og skal også behandles sådan.

Referencer


Sidst opdateret 11. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *