Kronisk pancreatit

Kronisk Pancreatitis er en fibroinflammatorisk sygdom, som er karakteriseret ved destruktion af det normale parenkym i pancreas. 

Se også Akut pancreatit.

Forekomst

 • Incidensen er 10/100.000 og prævalensen 100/100.000.
 • Smerter ved kronisk pancreatitis er den hyppigste årsag til indlæggelse.

Ætiologi

 • Der skelnes mellem primære pancreassmerter og sekundære smerter.
 • Alkoholisme er en hyppig årsag til kronisk pancreatitis.

Diagnose & udredning

 • Diagnosticeres udfra typisk sygehistorie, typiske fund på røntgen, UL eller ERCP samt reduceret pankreas-isoamylase, trypsin eller lipase.

Behandling

 • Ved smerter ved kronisk pancreatitis vælges:
  • Som førstevalg Paracetamol. NSAID bør undgås grundet øget risiko for ulcus.
  • Som andetvalg kan vælges tricykliske antidepressiva, gabapentin og pregabalin.
  • Sidstevalg er opoider, hvor der primært vælges depotpræparater for at undgå gennembrudssmerter.
  • Som anfaldsbehandling vælges hurtigtvirkende morfin, ketogan eller kodipar.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *