Kronisk non-maligne smerter

Kronisk non-maligne smerter er betegnelsen for smerter der har varet mere end 6 måneder og der ikke skyldes malignitet.

Ætiologi

 • Der skelnes mellem nociceptiv og neuropatiske smerter. Desuden kan en kronisk smertetilstand være kompliceret af sociale og psykologiske årsager.
 • Somatisk nociceptive smerter: Udløses fra knogler, bindevæv og muskler. Smerterne er ofte lokaliserede og ofte belastnings- og aktivitetsudløste. Ofte opioidfølsomme.
 • Vicerale nociceptive smerter: Udløses fra indre organer. De kan være svære at lokalisere og mere diffuse, trykkende, konstante, kolikagtige eller udstrålende. Ofte opioidfølsomme.
 • Neuropatiske smerter: Udløses fra beskadiget/irriteret nervevæv. Ofte sviende, brændende, jagende eller skærrende. De er ikke altid følsomme for opiod.

Diagnose & udredning

 • Definition: Smerter er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, der er forbundet med aktuel eller truende vævsbeskadigelse, eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan beskadigelse [2].
 • Diagnose: Smertetilstand der har varet mere end 6 måneder, og der ikke skyldes malignitet [1].
 • Hvis kronisk non-maligne smerter er kompliceret af sociale eller psykologiske årsager, eller der ikke er tilstrækkelig effekt af farmakologisk behandling, kan det være relevant at henvise til smertecenter.

Behandling

 • Der er generelt sparsom evidens for et gunstigt forhold mellem effekt og bivirkninger for lægemiddelgrupperne omfattet af denne Nationale Rekommandationsliste hos patienter med kroniske nociceptive smerter. Non-farmakologiske tiltag bør være en central del af smertebehandlingen ved kroniske nociceptive smerter, og farmakologisk behandling bør aldrig stå alene [3].
 • Korttidsvirkende præparater bør hos patienter med kroniske nociceptive smerter reserveres til akutte forværringer oveni en eksisterende kronisk smertetilstand [3].
 • Anvendelse af opioider til kronisk non-maligne smerter peger evidensgrundlaget på evidens for effekt, som er statistisk signifikant men af en størrelse, som på populationsniveau ikke kan betegnes som klinisk relevant (i bedste fald en reduktion mellem 1 og 2 på en VAS10 skala) [3].
 • Opioidbehandling kan være indiceret hos en mindre gruppe patienter med svære invaliderende smerter, hvor afprøv-ning af opioidbehandlingen medfører effekt på såvel smerter som funktionsniveau indenfor kort tid [5].
Mekanisme for non-opioid smertebehandling
Forskellige typer non-opioid smertestillende

Referencer

 1. Kroniske non-maligne smertetilstande, behandling af (Lægehåndbogen)
 2. Smertebehandling ved kræft, palliation (Lægehåndbogen)
 3. Kroniske nociceptive smerter (SST)
 4. NKR: Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter (SST)
 5. NKR: Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter – Quickguide (SST)
 6. Hauser W, Bock F, Engeser P et al. Long-term opioid use in non-cancer pain. Dtsch Arztebl Int 2014;111:732-4.
 7. Lene Jarlbæk. Lindring af kroniske nonmaligne smerter – hvordan og med hvad? Ugeskr Læger 2020;182:V205035
 8. Opioider til kroniske nonmaligne smerter. Statusartikel. Ugeskr Læger 2020;182:V08190447.
 9. Smerteguide 2019 (SST)
 10. Neuropatiske smerter med fokus på håndtering af farmakologisk behandling i almen praksis (IRF SST)
 11. Misbrug af gabapentin og pregabalin – forsigtighed ved behandling af personer med opioidmisbrug (IRF SST)
 12. Brug af opioider ved kroniske nociceptive, ikke-maligne smerter (IRF SST)
 13. Behandling af kroniske non-maligne smerter (IRF SST)
 14. Brocklehurst’s Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology – Pain in the older adult
 15. Finnerup NB. Nonnarcotic Methods of Pain Management. N Engl J Med. 2019 Jun 20;380(25):2440-2448. doi: 10.1056/NEJMra1807061. PMID: 31216399.

Sidst opdateret 19. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *