Kardiogent shock

Kardiogent shock er en livstruende tilstand.

Ætiologi

 • Skyldes ofte AKS eller anden hjertekarsygdom.
 • Svigt af venstre ventrikelpumpe samt nedsat kontraktilitet og hypoksi medfører ringere myokardieperfusion og perifær vasokonstriktione, som så fører til yderligere fald i MV. Derved opstår en ond cirkel.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Følgende kriterier er der for kardiogent shock, hvor 1, 2 og 4 er obligate:
  • Hypotension (SBT<90)
  • Tegn på nedsat organperfusion (timediurese<0,5 ml/kg, cerebral konfusion, kølige ekstremiteter)
  • A-punktur med metabolisk acidose (laktat>2,5 mmol/l)
  • Objektiv undersøgelse (ekko eller invasiv måling) med tegn til lavt minutvolumen trods adækvat fyldning
 • Symptomer: Klam og kold hud, cyanose, dyspnø og evt. bevidsthedssvækkelse.
 • Der foretages akut ekko, EKG og herefter KAG ved mistanke på AMI.
 • Mistænk ved hjertesvigt + lav BT + høj laktat. Pt. skal overflyttes til center sygehus.

Behandling

 • Ilt. Bikarbonat ved betydelig acidose (<7,2). Arytmier behandles med DC-konvertering og amiodaron. Tidlig revaskulering med PCI eller CABG.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *