Intracerebral blødning (ICH)

Intracerebral blødning er en spontan opstået blødning i hjerneparenkymet.

Se også Apopleksi.

Ætiologi

 • Årsagen til ICH inddeles i primær og sekundær ICH.
  • Den hyppigste er primær ICH der også kaldes for småkarsygdom, hvilket udgør 85% tilfælde. Her kan der være tale om hypertensiv blødning eller amyoloid angiopati.
  • Sekundær ICH eller makroangiopatisk sygdom ses i 15% tilfælde og kan skyldes AV malformationer, kavernøst angiom, aneurismer, dural AV fistel, hæmorhagisk transformation eller cerebral venøs trombose.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Stilles ved en tom CTC, der vil vise intracerebral blødning.
 • Symptomer: Hypertension, kvalme, opkastninger, hovedpine, bevidsthedspåvirkning.
 • CTC konfereres med neurokirurgisk BV mhp. om der findes neurokirurgisk tilbud. Det kan være nødvendig med supplerende CT angiografi. Hvis ikke neurokirurgisk tilbud konfereres med neurologisk BV.
 • Paraklinisk: Standardblodprøver inkl. trombocytter og INR.

Behandling

 • Behandling konfereres med neurokirurgisk og neurologisk BV. Neurokirurgisk BV tager stilling til om der findes neurokirurgisk tilbud.
 • Overvej at give 1 g Tranexamsyre i.v. som engangsordination.
 • Hold systolisk BT < 140, MAP>85. Blodtryk kan sænkes med nitro, i.v. Labetalol 10-20 mg i.v. hver 15. minut til maks 200 mg, Furosemid 20-40 mg i.v. Labetolol gives typisk som Labetalol i.v. 5 mg/ml x 2 ml p.n. injektion (skal ikke fortyndes) hvis systolisk BT over 140, med kontrol af BT hvert 15. minut. Desuden behandles smerter, for at undgå smerteudløst hypertension.

Prognose

 • ICH er den form for blødning der har den dårligste prognose.

Komplikationer

 • Der ses hyppig aspirationspneumoni, da risiko for aspirationer hos pt. der ikke kan forsvare luftvejene.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *